Handledning

Jag erbjuder handledning till terapeuter och coacher, och jag kan erbjuda specifik handledning till de som i sitt arbete möter personer med ätstörningar.

För dig som studerar till Gestaltterapeut erbjuder jag handledning i ditt akademiska arbete. Jag kan vägleda dig i teoretiska funderingar, ge privatundervisning och stötta dig med att skriva uppsatser.