European training program in Developmental Somatic Psychotherapy, with Ruella Frank
May
10
to May 10

European training program in Developmental Somatic Psychotherapy, with Ruella Frank

 

.

More information:

https://www.facebook.com/events/1723929901249698/

 

2019 - 2021 European Training Program in Stockholm, Sweden.

Developmental Somatic Psychotherapy, created by Ruella Frank, Ph.D., is a relational and movement-oriented psychotherapy within a contemporary gestalt therapy framework.

Inspired by the work of developmental psychologists, motor theorists, and somatic educators, Developmental Somatic Psychotherapy is a template for understanding and working with early psycho-physical blocks as they emerge in the present moment of the adult therapy session. Attending to movement patterns within therapy is particularly powerful when guided by current developmental thinking. Psychotherapists from all training modalities are welcome.

Training Schedule
Module One: May 10 - 13, 2019
Module Two: October 11 - 14, 2019
Module Three: May 8 - 11, 2020
Module Four: October 9 - 12, 2020  
Module Five: May 7 - 10, 2021  


Trainings meet for four days per module, 9:30am - 4:30pm

Application form here:

http://somaticstudies.com/wp-content/uploads/2017/09/DSP_Application_19-21.pdf

Ruella Frank, Ph.D., is founder and director of the Center for Somatic Studies, and faculty at Gestalt Associates for Psychotherapy and the New York Institute for Gestalt Therapy. Ruella was a student of Laura Perls, one of the founders of Gestalt Therapy. She teaches workshops throughout the United States, Canada, Mexico and various European countries.

View Event →

Oslo: Bevegelse – vårt aller første språk
Apr
28
to Apr 29

Oslo: Bevegelse – vårt aller første språk

Det är genom rörelse vi redan som spädbarn börjar utforska och uppleva vår omgivning  – och lär oss var vi är, med vem vi är och att vi är. Denna tidiga ordlösa kommunikation bidrar till att forma våra rörelsemönster, som i sin tur påverkar vårt sätt att relatera. Även om våra rörelsemönster förändras över tid så fortsätter den grund som etablerades tidigt att influera vår förmåga att vara i kontakt även som vuxna. Genom livet lär vi oss att mer uppmärksamma den verbala kommunikationen. När vi tränar oss på att lyssna till rörelsens ordlösa språk kan vi få värdefull information om existentiella teman, hur vi lever dem i vår vardag och hur framförallt vi kan uppmärksamma dem i den terapeutiska relationen.

Developmental Somatic Psychotherapy, grundat av Dr. Ruella Frank, är en relationell och rörelseorienterad form av gestaltterapi som tydligt utgår från ett fenomenologiskt perspektiv. Genom upplevelsebaserade övningar varvat med teori, demonstrationer och samtal kommer deltagarna att lära sig mer om sina grundläggande rörelsemönster och hur de påverkar deras sätt att relatera och vara i kontakt. Vi kommer att applicera den förståelsen på det terapeutiska mötet.

 

Dato:   Fredag 1. og lørdag 2. februar 2019, kl. 10.00 – 17.00.

Sted:   Oslo

Pris:   Kr. 4.000,-  betales ved påmelding.

Påmelding/spørsmål:    Epost: vibeke@visnes.no, Mobil: + 47 41 55 67 90View Event →
London: Relational Change Gathering 2018: Movement and Embodied Sensing and Booklaunch.
Nov
29
9:30 AM09:30

London: Relational Change Gathering 2018: Movement and Embodied Sensing and Booklaunch.

At this gathering we will explore the power of non-verbal communication, and how we can support contacting through movement. Whether you are a therapist, counsellor, organisational consultant, coach or simply interested in the work of Relational Change, we believe you will discover something useful in this day of exploration and discussion. This is an opportunity for us to gather as a community, share updates on our work and strengthen relationships. We look forward to welcoming you also to the booklaunch of Marie-Anne's book "Relational Organisational Gestalt".

There is also a social get-together at Pizza Express, Notting Hill on Wednesday 28th November at 6:30pm - let us know if you are able to join us!

The workshops will be facilitated by Helena Kallner and Marie-Anne Chidiac, and hosted by Sally Denham-Vaughan.

Cost:£45. For further information please download our flyer http://www.relationalchange.org/pdf/RC-Gathering2018-Flyer.pdf or email: sallyt@relationalchange.org To book please visit https://relationalchange.eventbrite.co.uk

View Event →
Nothing happens until something moves!
Nov
23
8:30 AM08:30

Nothing happens until something moves!

Välkommen till ett labb där vi utforskar vad resonans är och hur vi kan lära oss att uppmärksamma den information vi får genom "icke-verbal" kommunikation. Genom övningar där vi fokuserar mikrorörelser, varvat med teori och reflekterande samtal, kommer vi att lära mer om hur våra rörelsemönster påverkar vårt sätt att relatera och vara i kontakt.

Gemensamt för allt liv är att vi är i ständig rörelse, och utan att vi tänker på det berättar vi hela tiden för oss själva och andra hur vi har det genom vårt sätt att röra oss. Även små rörelser uppfattar och förhåller vi oss till blixtsnabbt, mer eller mindre medvetet. På så vis står vi hela tiden i direktkontakt med vår omgivning, genom ickeverbal kommunikation - resonans. Genom livet lär vi oss att mer uppmärksamma den verbala kommunikationen. När vi tränar oss på att lyssna till rörelsens direkta och ordlösa språk kan vi få värdefull information om de sammanhang vi befinner oss i. 

Labbet är gratis och öppet för alla Klustermedlemmar, och du är varmt välkommen att bjuda in andra du tror kan vara intresserade. Vi kommer att röra oss (men du blir inte svettig), så klä dig gärna i kläder som du rör dig bekvämt i.

Maila mig för anmälan helena.kallner@gmail.com

View Event →
Informationskväll om den Europeiska utbildningen i Developmental Somatic Psyhotherapy
Nov
20
6:00 PM18:00

Informationskväll om den Europeiska utbildningen i Developmental Somatic Psyhotherapy

Välkommen till en kväll då jag informerar om utbildningsprogrammet i Developmental Somatic Psychotherapy, som för första gången erbjuds i Stockholm. Kursstart i maj 2019. Det är sista gången som grundare, Ruella Frank, ger utbildningen utanför New York.

Under kvällen kommer jag att berätta om utbildningens upplägg och syfte, och ge en bakgrund till det som undervisas. Du har möjlighet att ställa frågor, och vi gör någon övning som ger en känsla av det arbetssätt som används under utbildningen.

Vi börjar 18:00 med lite fika, och fortsätter sedan fram till ca 20:30

Kvällen är kostnadsfri.

Maila mig för anmälan: Helena.kallner@gmail.com

View Event →
Moving Stories - en workshop om kraften i ickeverbal kommunikation
Nov
7
4:00 PM16:00

Moving Stories - en workshop om kraften i ickeverbal kommunikation

Välkommen till en workshop där vi lyssnar till kroppens intelligens, och utforskar de historier vi berättar ickeverbalt – genom vårt sätt att röra oss.

Rörelsen är vårt allra första språk och det är genom rörelse som vi lär oss var vi är, med vem vi är och att vi är. Utan att vi tänker på det berättar vi hela tiden för oss själva och andra hur vi har det genom vårt sätt att röra oss. När vi tränar oss på att lyssna till detta ordlösa språk kan vi dels få värdefull information om hur vi egentligen har det, och dels börja uppfatta nyanser i vår tillvaro som vi tidigare inte uppmärksammat.

Anmälan https://www.simplesignup.se/event/139689

View Event →
Movement – our first language. Moscow Gestalt Institute
Oct
12
to Oct 14

Movement – our first language. Moscow Gestalt Institute

For registration and information: 

 

Irina Lopatuhina aleks2003@bk.ru

Moscow Gestalt Institute: http://gestalt.ru/ 

 

Movement is central to all experience and serves as fundamental supports for contacting. The movement repertoire that develops early in life is a language in itself that conveys desires, intentions and emotions. Even though our movement patterns have changed over time, the foundation established early in life remain readily observable and available in our everyday experience. 

 

Developmental Somatic Psychotherapy is a relational and movement oriented approach to psychotherapy within a Gestalt therapy framework.  It is a comprehensive system of phenomenological analysis that allows practitioners to diagnose and treat their clients using movement experiments. 

This workshop will introduce you to a movement-based vocabulary that supports our ability to kinaesthetically resonate with the situation. The focus will be our sensed, direct and aesthetic experience of the situation we live in. Participants will explore how yet unaware primary movement patterns are part of their present experience and influence daily life. Attention is given to the qualities of contact that we experience kinaesthetically, and how that informs us of self and otherness.

View Event →
Berättandet och Lyssnandet som förändrande kraft.
Sep
20
6:00 PM18:00

Berättandet och Lyssnandet som förändrande kraft.

Kvällskurs, tre torsdagkvällar 18:00 - 20:15

Vi lever i en tid där vi förväntas berätta om oss själva, inte minst i sociala medier. Samtidigt är det många som saknar det äkta samtalet – vart tog det vägen? Hur berättar vi egentligen och hur bra är vi på att verkligen lyssna på andra? Vi utforskar och lär utifrån metoden Relational Storytelling.

I kursen blir du uppmärksam på den förändrande kraft som berättandet och lyssnandet kan ha. Du lär dig lyssna aktivt, lyssna och bli berörd, utan att döma eller ge råd. Du får utforska vad det ger dig och hur du själv berör med din berättelse. 

Innehåll

Kursledaren Helena Kallner ger en introduktion till metoden relational storytelling, vad den innebär och hur den används i olika sammanhang. Relational storytelling innebär i korthet att människor i en mindre grupp delar med sig av utmaningar de haft i sina liv och att mottagaren lyssnar utan att komma med råd eller inspel. För mottagaren handlar det om att lyssna och vara öppen för hur det känns att ta emot berättelsen, vad man berörs av: vad griper tag i ens tankar, känslor eller kanske även ger fysiska förnimmelser? Du får som deltagare öva på att vara både aktiv lyssnare och berättare. Du får vidare utforska vad du landar i för värderingar, vad de står för och hur du vill leva efter dem.

Syfte och förkunskaper

Kursen syftar till att skapa medvetenhet om våra egna värderingar och hur vi lever efter dem. Genom att dela våra personliga berättelser kan vi öka vår känsla av sammanhang och gemenskap med andra och påverka den stora berättelsen om vår framtid. Inga förkunskaper krävs, men ett intresse att dela och ta del av berättelser och erfarenheter. Du ska vara stabil och fungera tillsammans med andra i grupp. 

Kursdagar

20/9, 4/10 och 25/10.

Samarbete

Kursen görs i samarbete med Stiftelsen Ekskäret.

Lokalen

Kursen kommer att hållas i Stiftelsen Ekskärets lokaler i centrala Stockholm.

Inspirationsmodell

Metoden bygger på Relational Storytelling, 'Public narrative, self, us and now' som har utvecklats av Marshall Ganz, från Kennedy School of Government. Metoden syftar till att göra oss mer medvetna om hur vi lever våra värderingar, och hur vi genom att dela våra personliga berättelser kan öka vår känsla av sammanhang och gemenskap och påverka den stora berättelsen om vår samtid. Metoden användes bl. a i Barack Obamas valkampanj för att väcka väljarnas personliga engagemang, 
Kursen ges i samarbete med Stiftelsen Ekskäret.

View Event →
Anorexic Process - a somatic and relational approach.
Aug
14
to Aug 19

Anorexic Process - a somatic and relational approach.

Presentation at the AAGT-conference in Toronto, August 14-19, 2018.

 

 

For information and registration to the conference

 http://www.aagttoronto2018.com

 

 

In anorexia, the strict bodily-control is an attempt to create a background of reliable personal- and interpersonal support. This gives a sense of agency, however the capacity to feel oneself in relation becomes dulled. 

This presentation will explore how a relational-and somatic approach can support our understanding of the anorexic process. We will attend to the importance of feeling ourselves with the client, and thereby opening a pathway for them to live in their body. In feeling them we are feeling the world in which they live. 

Participants will be invited to explore themselves in relation to others through movement. This will give a felt sense of their lived body that’s different from a more observing and evaluating stance (body-as-object), the common process for a person with anorexia.

View Event →
Moving Stories, a pre-conference workshop at the AAGT-conference in Toronto
Aug
14
to Aug 19

Moving Stories, a pre-conference workshop at the AAGT-conference in Toronto

 

For information and registration to the conference:

http://www.aagttoronto2018.com

 

Our movements carry the stories of our lives. Sometimes we get stuck in our movement repertoires, and we are then less fluently resonating with and responding to the present situation. Expanding our movement repertoire can allow us to become more fluid in our ways of relating. Moving Stories builds on Developmental Somatic Psychotherapy. It is a practice for engaging individuals and groups in rediscovering the (at times) lost art of embodied awareness, by attending to how we kinaesthetically resonate with one another and our surrounding world. We will explore the non-verbal realm of story telling, and practice our ability to listen through movement. The more sensitised we become to our own self-movements the more able we become be moved by others and the world around us.

View Event →
International Intensive Summer Gestalt Training, Lithuania
Jun
24
to Jul 1

International Intensive Summer Gestalt Training, Lithuania

 

Information and registration

 

We are inviting you to the 4th International Intensive Summer Gestalt Training in Lithuania, organized by Vilnius gestalt institute. This intensive is organized in 3 languages - Lithuanian, English and Russian. If you speak one of these languages, you can join us for 1 amazing week at the beautiful lake in Lithuania. WHEN? 24th June – 1st July, 2018. Theme of the intensive "Me and another me - living in a body". During the training there is a possibility to be in a group therapy, get individual therapy and participate in many different workshops and lectures about Gestalt therapy. If you are advanced student of any gestalt training institute and have already passed 200 hours in group therapy as a client (according EAGT standards), you can work as a therapist during this week and get both, individual and group supervision. The core training team – experienced and professional gestalt therapists: • BRIGITA KALECKAITĖ (Lithuania) – director of Vilnius gestalt institute, gestalt therapist and supervisor, member of EAGT and EAP. • GLENN DITLEV ROLFSEN (Norway) - gestalt therapist and supervisor, organisational consultant. • PhD ARTHUR DOMBROVSKY (Latvia) – director of Riga gestalt institute, gestalt therapist and supervisor, member of EAGT and EAP. • PhD NATALIA OLIFIROVICH (Belarus) – director of Belarus gestalt institute, gestalt therapist and supervisor, member of EAGT. • HELENA KALLNER (Sweden) At the end of the intensive we will invite everyone to our traditional event - CARNIVAL! We recommend to prepare your costume in advance! Detailed program of the training week will be sent only to registered participants. PARTICIPATION FEE (if registered till 30th April / from 1st May.):

Accommodation: - Training 340 EUR - Accommodation from 160 EUR to 200 EUR - Tents 80 EUR - Food 120 EUR ARRIVAL: 24th June. 18:00 - 19:00. DEPARTURE: July 1st 15:00. If you are interested, please contact us and we will provide more details about the training. We can also provide information regarding your flights, hotels and Lithuania.

Please contact us via e-mail mokymai@gestaltoterapija.lt

View Event →
Introduction to Developmental Somatic Psychotherapy
Jun
12
to Jun 13

Introduction to Developmental Somatic Psychotherapy

 

Metanoia Institute. London

Helena Kallner & Ruth Nightingale

 

Registration and information

cpd@metanoia.ac.uk

www.metanoia.ac.uk

Developmental Somatic Psychotherapy is a relational and movement oriented approach to psychotherapy within a Gestalt therapy framework.

Movement is central to all experience and serves as fundamental support for contacting. Our movement repertoire develops relationally early in life and is a language in itself, that conveys desires, intentions and emotions. Even though our movement patterns will have changed over time, the foundations established early in life remain readily observable and available in our everyday experience.

In this workshop participants will be introduced to a phenomenological and movement-based vocabulary that supports our ability to kinaesthetically resonate with the situation. The main theme will be our sensed, direct and aesthetic experience of the situation we live in. Participants will explore how yet unaware primary movement patterns are part of their present experience and influence daily life. We will attend to the qualities of contact that we experience kinaesthetically, and how that informs us of self and otherness.

Developmental Somatic Psychotherapy, developed by Ruella Frank PhD, is a comprehensive system of phenomenological analysis that allows practitioners to diagnose and treat their clients using movement experiments.

View Event →
Embodied Intersubjectivity
Apr
28
to Apr 29

Embodied Intersubjectivity

A Developmental and Movement Oriented Approach to Psychotherapy
 

 

Embodied Intersubjectivity: 
A Developmental and Movement Oriented Approach to Psychotherapy

With Ruella Frank

LOCATION
Alviks Medborgarhus (Alviks Community House)
Room: Brommasalen (2nd floor) 
Gustavslundsvägen 168 A
167 51 Bromma

Nearest subway: Alvik

TIMES
Saturday and Sunday, 9:30 am – 4:30 p.m.

FEE
$400 (€370) (3600 SEK)

For further information and to register email
ruellafrank@gmail.com

About the workshop:
In this 2-day workshop, Dr Ruella Frank will explore the intricate relational moves of embodied intersubjectivity that form a basis of communication, initially between parent and baby but then throughout life.

The movement repertoire that develops in the first year of life is a language that conveys our most pressing desires, intentions and emotions. These expressive movements, acquired in the company of significant others, go on to become the tacit core of adult behaviour in everyday experience and, of course, in the psychotherapy relationship too.

It is on the details of this somatic expression of affect and relational intent that we will focus during the workshop, developing our understanding of the meaning and emotional significance of these somatic communications and skills in applying those insights to the therapy work

Ruella Frank, Ph.D., is founder and director of the Center for Somatic Studies, and faculty at Gestalt Associates for Psychotherapy and the New York Institute for Gestalt Therapy. Ruella was a student of Laura Perls, one of the founders of Gestalt Therapy. She teaches workshops throughout the United States, Canada, Mexico and various European countries.

Ruella is the author of several chapters in various publications, as well as the book Body of Awareness: A Somatic and Developmental Approach to Psychotherapy, (2001, GestaltPress, available in 4 languages) and co-authored The First Year and The Rest of Your Life: Movement, Development and Psychotherapeutic Change (2010, Routledge Press, available in 3 languages). Her training video Introduction to Developmental Somatic Psychotherapy, now subtitled in French and Russian, is available at www.somaticstudies.com.
 

18076764_1297118257034617_1201475226622575885_o.jpg
View Event →
Moving Stories - en workshop om kraften i ickeverbal kommunikation
Apr
11
3:00 PM15:00

Moving Stories - en workshop om kraften i ickeverbal kommunikation

Välkommen till en workshop där vi lyssnar till kroppens intelligens, och utforskar de historier vi berättar ickeverbalt – genom vårt sätt att röra oss. 

Rörelsen är vårt allra första språk och det är genom rörelse som vi lär oss var vi är, med vem vi är och att vi är. Utan att vi tänker på det berättar vi hela tiden för oss själva och andra hur vi har det genom vårt sätt att röra oss. När vi tränar oss på att lyssna till detta ordlösa språk kan vi dels få värdefull information om hur vi egentligen har det, och dels börja uppfatta nyanser i vår tillvaro som vi tidigare inte uppmärksammat.

Gestaltterapin utgår från att människan i grunden är kreativ och strävar efter att finna mening och växa. Ibland fastnar vi dock i vanor och mönster som får oss att känna oss mindre levande och närvarande. Nyckeln till närvaro ligger i ett nyfiket förhållningssätt till hur vi upplever oss själva och de sammanhang vi befinner oss i. Och hur upplever vi? Jo, genom vår kropp och våra sinnen.

Helena Kallner arbetar som gestaltterapeut och undervisar både i Sverige och utomlands. Hon intresserar sig särskilt för hur vi relaterar och kommunicerar via kropp och rörelse, och hur personlig utveckling hör samman med en hållbar och positiv samhällsutveckling. Dessa frågor undersöker hon i sin pågående forskning.

Plats: Gestaltakademin, Slottsbacken 8
Tid: 11 april, kl 15.00 – 20.00
Workshopsavgift: 345 kr (inkl moms) Vi bjuder på macka och kaffe/te samt frukt 

Anmäl dig här

Avbokning senast 48 h innan. Senare genererar en no-show-avgift 345 + 50 kr om vi måste fakturera, annars swischas 345 kr.

View Event →
Berättandet och lyssnandet som förändrande kraft
Mar
15
to Apr 19

Berättandet och lyssnandet som förändrande kraft

Ett samarbete med Folkuniversitetet och Stiftelsen Ekskäret

 

Kurs: 15/3, 5/4 och 19/4.

Pris: 750 kr

Plats: Klustret, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm

Anmälan

Vi lever i en tid där vi omges av berättelser – i mötet med andra och inte minst i sociala medier. Men vad ger oss berättelserna? Vad är det du berättar? Hur lyssnar du på andras berättelser?

I kursen blir du uppmärksam på den förändrande kraft som berättandet och lyssnandet kan ha. Du lär dig lyssna aktivt, lyssna och bli berörd, utan att döma eller ge råd. Du får utforska vad det ger dig och hur du själv berör med din berättelse.

Innehåll

Helena Kallner arbetar efter metoden relational storytelling som innebär att människor i en mindre grupp delar med sig av utmaningar de haft i sina liv och att mottagaren lyssnar utan att komma med råd eller inspel. För mottagaren handlar det om att lyssna och vara öppen för hur det känns att ta emot berättelsen, vad man berörs av: vad griper tag i ens tankar, känslor eller kanske även ger fysiska förnimmelser?

Inspirationsmodell

Metoden bygger på Relational Storytelling, 'Public narrative, self, us and now' som har utvecklats av Marshall Ganz, från Kennedy School of Government. användes bl. a i Barack Obamas valkampanj för att väcka väljarnas personliga engagemang, Metoden syftar till att göra oss mer medvetna om hur vi lever våra värderingar, och hur vi genom att dela våra personliga berättelser kan öka vår känsla av sammanhang och gemenskap och påverka den stora berättelsen om vår samtid.

 

 

 

View Event →
Berättandet som förändrande kraft
Mar
7
6:00 PM18:00

Berättandet som förändrande kraft

 

Folkuniversitetet, Kungstensgatan 45, 11359 STOCKHOLM

Pris: 150 kr

Anmälan

Vi lever i en tid där vi förväntas berätta om oss själva, inte minst i sociala medier. Men hur berättar vi egentligen? Hur bra är vi på att förstå berättelserna om oss själva och på att verkligen lyssna på andra? Denna kväll handlar om den förändrande kraft som berättandet och lyssnandet kan ha, om man ger det den tid och uppmärksamhet som behövs.

Kvällen inleds med en föreläsning där Helena Kallner och Siri von Malmborg belyser kraften som finns i det muntliga berättandet, både hos avsändare och mottagare. Därefter får vi prova att berätta och lyssna aktivt under kunnig handledning av Helena Kallner.

Under föreläsningen för du ta del av:

· En podd om kärleksberättelser. Siri von Malmborg berättar om hur det är att ta del av människors personliga historier och illustrerar med exempel ur sin podd Hjärtslag.

· Helena Kallner introducerar till Berättandet och lyssnandet som förändrande kraft – hur du genom att berätta eller lyssna aktivt upptäcker historien om dig själv. Vad berör dig? Vad är viktigt? Hur påverkar det dina val i livet?

Workshopen handleds av Helena, där vi i mindre grupper får öva på att både berätta och lyssna – och träna på att ta emot en berättelse och vad den väcker i oss.

Föreläsarna:

Radiojournalisten och poddaren Siri von Malmborg har i sin podd Hjärtslag tagit del av människors berättelser om kärleksrelationer. Uppriktiga berättelser utifrån temat ”Det är dig jag vill ha”, som visserligen innehåller romantik men även drama, svårigheter, gråt och kanske år av väntan. I sitt arbete har hon fått insikt i hur det kan förändra för en person att formulera och dela med sig av att muntligt berätta om sitt liv. På samma sätt har det betydelse för henne som lyssnare.

Även för gestaltterapeuten Helena Kallner går berättandet som en röd tråd. Hon har särskilt intresserat sig för metoden relational storytelling som innebär att människor i en mindre grupp delar med sig av utmaningar de haft i sina liv och att mottagaren lyssnar utan att komma med råd eller inspel. För mottagaren handlar det om att lyssna och vara öppen för hur det känns att ta emot berättelsen, vad man berörs av: vad griper tag i ens tankar, känslor eller kanske även ger fysiska förnimmelser?

Metoden Public narrative, self, us and now har utvecklats av Marshall Ganz, från Kennedy School of Government.

Helena Kallner skapar sammanhang där människor samlas för att öva på sitt berättande, sitt lyssnande och på att förstå sig själv och upptäcka sina värderingar och hur de påverkar små och stora val man gör i livet.

Relational Storytelling

Helena Kallner arbetar efter metoden relational storytelling som innebär att människor i en mindre grupp delar med sig av utmaningar de haft i sina liv och att mottagaren lyssnar utan att komma med råd eller inspel. För mottagaren handlar det om att lyssna och vara öppen för hur det känns att ta emot berättelsen, vad man berörs av: vad griper tag i ens tankar, känslor eller kanske även ger fysiska förnimmelser?

Inspirationsmodell

Metoden bygger på Relational Storytelling, 'Public narrative, self, us and now' som har utvecklats av Marshall Ganz, från Kennedy School of Government. användes bl. a i Barack Obamas valkampanj för att väcka väljarnas personliga engagemang, Metoden syftar till att göra oss mer medvetna om hur vi lever våra värderingar, och hur vi genom att dela våra personliga berättelser kan öka vår känsla av sammanhang och gemenskap och påverka den stora berättelsen om vår samtid.

View Event →
Study & Connect
Mar
5
to May 28

Study & Connect

En handlednings-och studiegrupp för terapeuter, med fokus på hur vi kan integrera kropp och rörelse i det terapeutiska arbetet.  Handledningen utgår från modern gestaltterapi och ger en introduktion till Developmental Somatic Psychotherapy. 

Vid varje träff presenterar jag ett tema som vi sedan utforskar tillsammans genom samtal och övningar. Teorin kopplas till deltagarnas terapeutiska arbete genom handledning på aktuella case. Deltagarna kommer att få artiklar/ material att läsa mellan varje träff. 

För de som vill äter vi lunch tillsammans, och fortsätter att umgås en stund efteråt. 

För bästa fördjupning och kontinuitet anmäler du dig till alla tillfällen, men det går också bra att delta vid enstaka träffar (anmälan en vecka i förväg). 

 

 

Datum: 5/3, 26/3, 16/4, 7/5, 28/5

Tid: 9:30 – 12.00

Pris: Alla träffar: 2000 kr, 500 kr/ gång 

Plats: Ekskäret/Klustret, Mäster Samuelsgatan 36

Anmälan: helena.kallner@gmail.com

Mobil: 0704561990

View Event →