Back to All Events

Nothing happens until something moves!

  • Ekskäret Klustret 36 Mäster Samuelsgatan Stockholm, Stockholms län, 111 57 Sweden (map)

Välkommen till ett labb där vi utforskar vad resonans är och hur vi kan lära oss att uppmärksamma den information vi får genom "icke-verbal" kommunikation. Genom övningar där vi fokuserar mikrorörelser, varvat med teori och reflekterande samtal, kommer vi att lära mer om hur våra rörelsemönster påverkar vårt sätt att relatera och vara i kontakt.

Gemensamt för allt liv är att vi är i ständig rörelse, och utan att vi tänker på det berättar vi hela tiden för oss själva och andra hur vi har det genom vårt sätt att röra oss. Även små rörelser uppfattar och förhåller vi oss till blixtsnabbt, mer eller mindre medvetet. På så vis står vi hela tiden i direktkontakt med vår omgivning, genom ickeverbal kommunikation - resonans. Genom livet lär vi oss att mer uppmärksamma den verbala kommunikationen. När vi tränar oss på att lyssna till rörelsens direkta och ordlösa språk kan vi få värdefull information om de sammanhang vi befinner oss i. 

Labbet är gratis och öppet för alla Klustermedlemmar, och du är varmt välkommen att bjuda in andra du tror kan vara intresserade. Vi kommer att röra oss (men du blir inte svettig), så klä dig gärna i kläder som du rör dig bekvämt i.

Maila mig för anmälan helena.kallner@gmail.com