Back to All Events

Berättandet och lyssnandet som förändrande kraft


Ett samarbete med Folkuniversitetet och Stiftelsen Ekskäret

 

Kurs: 15/3, 5/4 och 19/4.

Pris: 750 kr

Plats: Klustret, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm

Anmälan

Vi lever i en tid där vi omges av berättelser – i mötet med andra och inte minst i sociala medier. Men vad ger oss berättelserna? Vad är det du berättar? Hur lyssnar du på andras berättelser?

I kursen blir du uppmärksam på den förändrande kraft som berättandet och lyssnandet kan ha. Du lär dig lyssna aktivt, lyssna och bli berörd, utan att döma eller ge råd. Du får utforska vad det ger dig och hur du själv berör med din berättelse.

Innehåll

Helena Kallner arbetar efter metoden relational storytelling som innebär att människor i en mindre grupp delar med sig av utmaningar de haft i sina liv och att mottagaren lyssnar utan att komma med råd eller inspel. För mottagaren handlar det om att lyssna och vara öppen för hur det känns att ta emot berättelsen, vad man berörs av: vad griper tag i ens tankar, känslor eller kanske även ger fysiska förnimmelser?

Inspirationsmodell

Metoden bygger på Relational Storytelling, 'Public narrative, self, us and now' som har utvecklats av Marshall Ganz, från Kennedy School of Government. användes bl. a i Barack Obamas valkampanj för att väcka väljarnas personliga engagemang, Metoden syftar till att göra oss mer medvetna om hur vi lever våra värderingar, och hur vi genom att dela våra personliga berättelser kan öka vår känsla av sammanhang och gemenskap och påverka den stora berättelsen om vår samtid.