Back to All Events

Berättandet och Lyssnandet som förändrande kraft.

  • Ekskäret Klustret 36 Mäster Samuelsgatan Stockholm, Stockholms län, 111 57 Sweden (map)

Kvällskurs, tre torsdagkvällar 18:00 - 20:15

Vi lever i en tid där vi förväntas berätta om oss själva, inte minst i sociala medier. Samtidigt är det många som saknar det äkta samtalet – vart tog det vägen? Hur berättar vi egentligen och hur bra är vi på att verkligen lyssna på andra? Vi utforskar och lär utifrån metoden Relational Storytelling.

I kursen blir du uppmärksam på den förändrande kraft som berättandet och lyssnandet kan ha. Du lär dig lyssna aktivt, lyssna och bli berörd, utan att döma eller ge råd. Du får utforska vad det ger dig och hur du själv berör med din berättelse. 

Innehåll

Kursledaren Helena Kallner ger en introduktion till metoden relational storytelling, vad den innebär och hur den används i olika sammanhang. Relational storytelling innebär i korthet att människor i en mindre grupp delar med sig av utmaningar de haft i sina liv och att mottagaren lyssnar utan att komma med råd eller inspel. För mottagaren handlar det om att lyssna och vara öppen för hur det känns att ta emot berättelsen, vad man berörs av: vad griper tag i ens tankar, känslor eller kanske även ger fysiska förnimmelser? Du får som deltagare öva på att vara både aktiv lyssnare och berättare. Du får vidare utforska vad du landar i för värderingar, vad de står för och hur du vill leva efter dem.

Syfte och förkunskaper

Kursen syftar till att skapa medvetenhet om våra egna värderingar och hur vi lever efter dem. Genom att dela våra personliga berättelser kan vi öka vår känsla av sammanhang och gemenskap med andra och påverka den stora berättelsen om vår framtid. Inga förkunskaper krävs, men ett intresse att dela och ta del av berättelser och erfarenheter. Du ska vara stabil och fungera tillsammans med andra i grupp. 

Kursdagar

20/9, 4/10 och 25/10.

Samarbete

Kursen görs i samarbete med Stiftelsen Ekskäret.

Lokalen

Kursen kommer att hållas i Stiftelsen Ekskärets lokaler i centrala Stockholm.

Inspirationsmodell

Metoden bygger på Relational Storytelling, 'Public narrative, self, us and now' som har utvecklats av Marshall Ganz, från Kennedy School of Government. Metoden syftar till att göra oss mer medvetna om hur vi lever våra värderingar, och hur vi genom att dela våra personliga berättelser kan öka vår känsla av sammanhang och gemenskap och påverka den stora berättelsen om vår samtid. Metoden användes bl. a i Barack Obamas valkampanj för att väcka väljarnas personliga engagemang, 
Kursen ges i samarbete med Stiftelsen Ekskäret.