Back to All Events

Oslo: Bevegelse – vårt aller første språk


Det är genom rörelse vi redan som spädbarn börjar utforska och uppleva vår omgivning  – och lär oss var vi är, med vem vi är och att vi är. Denna tidiga ordlösa kommunikation bidrar till att forma våra rörelsemönster, som i sin tur påverkar vårt sätt att relatera. Även om våra rörelsemönster förändras över tid så fortsätter den grund som etablerades tidigt att influera vår förmåga att vara i kontakt även som vuxna. Genom livet lär vi oss att mer uppmärksamma den verbala kommunikationen. När vi tränar oss på att lyssna till rörelsens ordlösa språk kan vi få värdefull information om existentiella teman, hur vi lever dem i vår vardag och hur framförallt vi kan uppmärksamma dem i den terapeutiska relationen.

Developmental Somatic Psychotherapy, grundat av Dr. Ruella Frank, är en relationell och rörelseorienterad form av gestaltterapi som tydligt utgår från ett fenomenologiskt perspektiv. Genom upplevelsebaserade övningar varvat med teori, demonstrationer och samtal kommer deltagarna att lära sig mer om sina grundläggande rörelsemönster och hur de påverkar deras sätt att relatera och vara i kontakt. Vi kommer att applicera den förståelsen på det terapeutiska mötet.

 

Dato:   Fredag 1. og lørdag 2. februar 2019, kl. 10.00 – 17.00.

Sted:   Oslo

Pris:   Kr. 4.000,-  betales ved påmelding.

Påmelding/spørsmål:    Epost: vibeke@visnes.no, Mobil: + 47 41 55 67 90