About

Helena Kallner (MA, MSc, UKCP reg. Gestalt Psychotherapist)

I practice as a Gestalt Psychotherapist and I teach internationally. My special interest is in how we relate and support contact through movement. I am a certified trainer and supervisor of Developmental Somatic Psychotherapy, and an on-going student of conscious dance-and movement practices. I am a Ph.D. student in Psychotherapy at Metanoia Institute/ Middlesex University. The topic for my research is “Movement – our first language. A phenomenological inquiry into psychotherapists use of movement as underlying support for contacting and relating in psychotherapy”.

My background is in Public Health Science and Ethnology. I am a founding member of Relational Change Leadership team, and of the Center for Relational Gestalt Psychotherapy Sweden. I am a board member of the Gestalt Academy of Scandinavia, and I work closely with the Center for Somatic Studies and Ekskäret Foundation.


Om mig

Jag arbetar som terapeut och har min mottagning på Södermalm i Stockholm. Jag har en bakgrund som folkhälsovetare och etnolog, och är utbildad psykoterapeut i England (registrerad vid United Kingdom Council for Psychotherapy). Jag är certifierad lärare och handledare i Developmental Somatic Psychotherapy, och undervisar både i Sverige och utomlands. Jag intresserat mig för hur vi relaterar och kommunicerar icke-verbalt, via kropp och rörelse - och för hur personlig utveckling hör samman med en hållbar och positiv samhällsutveckling. Dessa intressen fördjupar jag i min forskning, som PhD student vid Metanoia Institute/ Middlesex University i London.

Jag ingår i ledningsgruppen för Relational Change, ett internationellt nätverk som arrangerar utbildningar. Jag är en av grundarna till Centret för Relationell gestaltpsykoterapi och sitter i Gestaltakademins styrelse. Jag har ett nära samarbete med Center for Somatic Studies, NY och med Stiftelsen Ekskäret.

Jag har tidigare arbetat bl.a. inom forskning och i organisationer som strävar efter att främja hälsa bland kvinnor. Mitt arbete som terapeut började jag i England inom hälso-och sjukvården, frivilligorganisationer och studenthälsa. Jag har arbetat mycket med ätstörningsproblematik. Idag arbetar jag privat, på både engelska och på svenska.