Eating disorders

I have been working with eating disorders for many years, and I offer therapy and support for people suffering from eating disorders and for family members and others who are close to someone with an eating disorder.

I work closely with the Swedish Association for Eating disorders (www.friskfri.se) and a dietician specialised in eating disorders, for those who would like special support around food and diet.

I supervise therapists and others who meet people with eating disorders in their work.


Ätstörningar

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med ätstörningsproblematik och erbjuder terapi och stöd för personer med en ätstörning och deras anhöriga.

Jag har ett nära samarbete med Frisk & Fri, Riksföreningen mot ätstörningar. Ibland kan det vara till hjälp att få konkret stöd kring mat och näring parallellt med terapin, och för de som vill har jag därför ett samarbete med en dietist specialiserad på ätstörningsproblematik.

Jag handleder terapeuter och andra som möter ätstörnings problematik i sitt arbete.