Supervision

I offer supervision face to face and via Skype/Zoom. My approach to supervision is relational- and movement oriented.

I also offer supervision to students of Gestalt therapy and Developmental Somatic Psychotherapy - I can also support you with academic writing and theoretical queries.


Jag erbjuder handledning till terapeuter och coacher som vill arbeta med ett relationellt- och rörelseorienterat perspektiv. Jag kan erbjuda specifik handledning till de som i sitt arbete möter personer med ätstörningar.

För dig som studerar till Gestaltterapeut erbjuder jag handledning i ditt akademiska arbete. Jag kan vägleda dig i teoretiska funderingar, ge privatundervisning och stötta dig med att skriva uppsatser.