Relational Storytelling

Story of me, Story of us, Story of now

Relational Storytelling is a method where we share our stories, practice compassion and our ability to be present and listen to each other

Relational Storytelling is a practice for engaging individuals, groups, organisations and communities to connect with their values. The method supports awareness of how values are shaped by lived experience, and of how we are interconnected with each other. Stories speaks a language that moves us, and attending to our moving stories can help us to translate our values into action.

The method offers a clear structure that facilitates active curiosity and presence, and supports empathic resonance by teaching participants to notice how they are being moved by each other.


Relational Storytelling är en metod där vi delar våra historier och övar närvaro, medkänsla, vår förmåga att lyssna och sätta ord på hur vi berör och påverkar varandra. Metoden lämpar sig väl för stora och små grupper och organisationer som på ett personligt vis vill utforska värderingar och öka medkänsla.

Metoden baseras på Public Narrative, och användes bl. a under Barack Obamas valkampanj och av det danska partiet Alternativet för att väcka väljarnas personliga engagemang. Relational Storytelling bygger på att deltagarna delar historier om utmaningar de varit med om och hur detta gett dem erfarenheter som format vad som är viktigt för dem idag. Genom tydliga instruktioner får deltagarna träna sin förmåga till aktivt lyssnande, medkänsla och att sätta ord på hur de berör och påverkar varandra. Metoden ger en fördjupad medvetenhet om hur vi lever våra värderingar, och hur vi genom att dela våra personliga berättelser kan öka vår känsla av sammanhang och lära hur vi tillsammans bidrar i organisationen/ gruppen - och på sikt till en samhällsförändring.

Relational Storytelling utgörs av tre steg – den individuella berättelsen, den gemensamma berättelsen och berättelsen om vår samtid.